Powiadomienia

Multimedia

XXV Krajowa Pielgrzymka KWC

Eucharystia źródłem wolności. Niepokalanów, 10-11 września 2005 r.

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA 2005

10.00 - Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu, miłosierdzia

15.00 - Godzina Miłosierdzia (Diakonia Życia)

16.00 - Katecheza

Posiłek

19.30 - Eucharystia

Apel Jasnogórski

21.30 - Misterium znaków KWC

24.00 - Nocne czuwanie

24.00 - otwarty mityng AA

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA 2005

8.00 - Jutrznia z katechezą

9.00 - Droga Krzyżowa KWC (ze świadectwami jej członków)

12.30 - Eucharystia – przewodniczy bp. A. Dydycz (zakończenie ok. g. 14.)