Powiadomienia

Multimedia

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Kongres Rodziny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodziny w sobotę 16 marca br. współorganizowanym m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tematem poruszanym w sobotę będzie głównie "Rodzina szkołą trzeźwości" i "Ojciec – świadek wiary i trzeźwości". Uczestnicy pracujący proszeni są o wniesienie opłaty za udział w wysokości 20 zł. Szczegółowy program trzydniowego Kongresu przesyłam w załączniku.

Temat Kongresu: "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę"

Międzynarodowy Kongres o znaczeniu małżeństwa i rodziny w życiu osoby, społeczeństwa, narodu i świata, w dniach 15-17 marca 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3, w Warszawie.

Jako prelegenci wystąpią wybitni i zasłużeni specjaliści zajmujący się: problematyką 
rodzinną, między innymi: Ks. Abp. Henryk Hoser, dr Wanda Półtawska, prof. KUL Dorota Kornas-Biela, dr Jacek Pulikowski; oraz problematyką trzeźwości i uzależnień: Ks. Bp Tadeusz 
Bronakowski, ks. dr Marek Dziewiecki, prof. WSEI Zbigniew Gaś, p. dr Krzysztof Wojcieszek.

Uczestnicy Kongresu mogą wcześniej dokonać rejestracji poprzez zgłoszenie 
swojego udziału w Kongresie. Karta zgłoszeniowa i warunki uczestnictwa podane 
są na stronach z programem Kongresu.

Przesyłam linki do bliższego zapoznania się z planowanym Kongresem:

http://www.fidesetratio.org.pl/dzialalnosc

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.html

Jeżeli ktoś chciałby zapewnić sobie nocleg, to podano mi dwa adresy. Zamieszczam poniżej:

1. Dom Rekolekcyjno-Formacyjny Archidiecezji Warszawskiej

 

2. AMICUS Dom Pielgrzyma

o. Oskar Puszkiewicz OFM

 

 

16.03