ORDW w Polanowicach

Relacja z ORDW

W dniach 25-29 maja 2016 r. odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW) w Polanowicach w powiecie kluczborskim (gmina Byczyna).

Rekolekcje prowadzili : Ks. Robert Grohs – kapłan z Archidiecezji Częstochowskiej – członek     Centralnej Diakonii Wyzwolenia , pani Stanisława Orzeł z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem- członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz Katarzyna Klimas – odpowiedzialna za Diakonię Wyzwolenia w Archidiecezji Częstochowskiej. Było nas 17 osób z noclegiem i 3 osoby tzw. Dochodzące z wybranymi spotkaniami. Udział w rekolekcjach brali nasi kandydaci i członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej  (Cieszęcin, Ostrzeszów, Kobylin, Ostrów Wlkp., Przygodzice , Bruny,  Byczyna, Polanowice i Kalisz) i z Archidiecezji Warszawsko- Praskiej (Mińsk Mazowiecki, Miłosna).

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia to specyficzne rekolekcje, których twórcą jest czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ich celem jest głębsze zapoznanie się z dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, podstawowymi teologicznymi metodami działania, wspólna modlitwa, wymiana doświadczeń w służbie wyzwolenia.

Program i tematyka rekolekcji obejmowały:

  • Światło- Życie – znak wyzwolenia
  • Nowy Człowiek – a wolność Synów Bożych
  • Nowa Wspólnota– wzrost w Miłości Bożej i braterskiej w mocy Ducha Św.
  • Nowa Kultura 

Każdy dzień poprzez Jutrznię, konferencję, seminaria  abstynenckie i  diakonii wyzwolenia, krąg  biblijny,  namiot spotkania przynosił wspólne i osobiste przemyślenia. Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia wspólnotowa. Homilie księdza Roberta były zawsze przemyślane i trafiające do serca. Bardzo ważnym przeżyciem  była celebracja sakramentu pokuty i pojednania oraz modlitwa wstawiennicza. Seminaria  abstynenckie pobudzały nas do trwania i działania na rzecz trzeźwości. Prowadziła je Pani Stanisława Orzeł. Gdy mówiła śmiały się Jej oczy a słowa potwierdzały to w czym trwamy. Zobaczyć źródło lęku i oktod niego uwalnia. Pracowaliśmy z Abstynenckim ”Credo” KWC i z podręcznikiem KWC. Seminarium  wyzwolenia prowadziła Kasia  Klimas. Swoim ciepłym głosem niosła pokój serca i zrozumienie. Uczestnicy byli podzieleni na grupy w celu pracy nad różnymi zagadnieniami, a wnioski później przedstawiane były na forum. Popołudniem uczestnicy rekolekcji zwiedzili dwa Grody Rycerskie w Byczynie i w okolicy Polanowic. Na tworzenie Nowej Kultury składały się również wspólne posiłki, modlitwa przed i po posiłkach oraz wspólne prace gospodarcze np. nakrywanie do stołu i zmywanie naczyń. Ksiądz Robert zwrócił szczególną uwagę uczestników rekolekcji na fragment z Ewangelii św. Jana „Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (J8,31)

Co jest przyczyną naszej niewoli? Nieprawda. To, że  nie znamy prawdy. Aby być wolnym muszę poznać prawdę o sobie samym. Jednak wpierw muszę poznać Boga Ojca , Jego Syna –Jezusa i znaczenie Ducha Świętego bo Oni są źródłem Prawdy. Przez całe rekolekcje Ks. Robert zachęcał do rozważania cytatów z Biblii, gdyż Słowo Boże prowadzi nas do poznania prawdy o nas samych i ma moc nas wyzwalać. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne. W naszym wyzwalaniu z różnych niewoli pomocną może być Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Paulina i Piotr oraz Dorota

Będąc pierwszy raz na ORDW to sobie uświadomiłam, że Bóg Ojciec ma wielką moc i jest miłosierny, nieskończenie dobrym Ojcem miłosiernym. Kocha mnie jak syna ,który był synem marnotrawnym. Jezus jest zawsze przy mnie, wtedy, kiedy go potrzebuję i zawsze jest i będzie. Uświadomiłam sobie też, że Jezus chce, abym była w Ruchu Światło-Życie i w KWC do czasu, kiedy zdecyduję się co dalej zrobić i, że Bóg Ojciec mnie zna i wie o mnie dużo więcej niż ja sama o sobie. Chciał, abym była na tym ORDW, na którym byłam i z mocą do niego śpiewała i wyrażała słowa: serce wielkie nam daj zdolne objąć świat. Za to chwała Panu.

Danusia