Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie?

Konferencja dla młodych, rodziców, nauczycieli, wychowawców
8 czerwca 2013 r, Aula Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Czcigodni Księża, Siostry, Szanowni Państwo,

W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.

Gender – kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie – walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej z matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej (uznając ją jedynie za twór kulturowy). Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele, dzięki pozyskaniu licznych działaczy wśród znaczących osób: polityków, psychologów, prawników, artystów.

W grudniu 2012 roku Benedykt XVI nazwał ideologię gender o wiele większym zagrożeniem niż komunizm – gdyż wtedy społeczeństwa i narody miały świadomość zagrożenia – dzisiaj w większości tej świadomości nie ma. Cel, jaki gender chce osiągnąć – demontaż rodziny – wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży: wdrażanie programów deprawujących, uzależniających. Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształcą się aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną zmasowana akcję.

Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy te wspiera MEN i MZ.

Często szkoły, a nawet uczelnie, wysyłają edukatorom podziękowania nie mając świadomości, czego rzeczywiście dotyczyła ich działalność w ramach przeprowadzonych zajęć. Te podziękowania są wykorzystywane jako rekomendacje do dalszej działalności.

Wprowadzane przed edukatorów książki, rzekome „pomoce naukowe”, są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne Wydawnictwo Czarna Owca (Wielka Księga SiusiakówWielka Księga CipekDuża Księga Aborcji) są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych – PONTON,JASKÓŁKANAWIGATORFALOCHRON – w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami, przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.

Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych” jest wielką traumą dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną deprawacji młodego pokolenia. Przygotowane „podręczniki” uczą masturbacji jako pożądanej i powszechnie stosowanej (rzekomo 97% osób), uderzają w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany jako naga kobieta na krzyżu), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest tylko … bytem potencjalnym).

Jednym z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji seksualnej. Z całą pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponują.

 

Wychowanie ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważne. Każdy rodzic, nauczyciel i wychowawca powinien postawić sobie pytanie: Co jako osoba odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia robię w tym zakresie? Takim forum wymiany myśli będzie konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów:
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Program

9.30 – Słowo wprowadzające

10.00 – Wychowanie seksualne a teologia ciała – O. Mirosław PILŚNIAK

10.30 – Seks a płeć – o fenomenie ludzkiej seksualności – Małgorzata WALASZCZYK

11.00 – Wielowymiarowe ujęcie ludzkiej seksualności w praktyce NAPROTECHNOLOGY Thomasa Hilgersa – Irena GROCHOWSKA

11.30 – Czy wszystko wiemy o in vitro? Marzena ZAJĄCZKOWSKA

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – Wizja człowieka a koncepcje wychowania seksualnego – Ks. Marek DZIEWIECKI

13.15 – Edukacja seksualna typu A – Antoni ZIĘBA

14.00 – Skutki seksualizacji dzieci i młodzieży – Katarzyna STĘPKOWSKA

14.30 – 15.15 – przerwa obiadowa

15.15 – Rozmowy z dziećmi o seksualności – Paweł KRÓL

15.45 – Młodzież na rozdrożu – czyli o kształtowaniu charakteru i praktycznych umiejętnościach życiowych – Katarzyna KRAWCZYK

16.15 – Archipelag Skarbów – jak odkrywać prawdę o ludzkiej seksualności – Edyta PIOTROWSKA, Przemysław CHOJNACKI

17.30 – Czego nie wiedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy o działalności edukatorów seksualnych (PONTON)? Czy to edukacja czy seksualizacja dzieci i młodzieży? Wprowadzenie do dyskusji – Maria RYŚ

19.15 Koncert: Z „pokolenia orłów” jesteśmy
E. Siedlecka – sopran, A. Cypryk – skrzypce, P. Rachoń – akompaniament

    Zapisz się do newslettera