Powiadomienia

Multimedia

Konferencja „WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOLNOŚCI I TRZEŹWOŚCI – ASPEKTY PRAWNE”

Konferencja „WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOLNOŚCI I TRZEŹWOŚCI – ASPEKTY PRAWNE” w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” realizowanego przez Fundację „Signum Magnum”, współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Miejsce: SEJM RP SALA 118
Termin: 10 GRUDNIA 2019 R.
ROZPOCZĘCIE O GODZ. 11.00

Zgłoszenia na adres Sekretariatu Trzeźwości - sekretariat.kongresat@gmail.com

W programie:
11.00  Przywitanie i prowadzenie Konferencji – dr Agnieszka Muzyk
11.10  Współczesne zagrożenia odbierające wolność młodym, generujące przestępstwa – bp dr Tadeusz Bronakowski,
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
11.25   Młodzi, wolni i trzeźwi – projekt realizowany przez Fundację „Signum Magnum” odpowiedzią na współczesne zagrożenia – mgr Małgorzata Sojka, Prezes Fundacji „Signum Magnum”
11.35   Ekonomiczne ograniczenie dostępności alkoholu - poseł Henryk Kowalczyk współorganizator Konferencji w Sejmie
11.45  Wystąpienia Gości
12.15  Ochrona dzieci i młodzieży przed nałogiem alkoholizmu i nikotynizmu w prawie polskim  – dr hab. Andrzej Nowakowski
12.40  PRZERWA NA KAWĘ 
13.10  Konieczne zmiany w systemie prawno-administracyjnym dla
osiągnięcia trzeźwości Narodu – dr hab. Andrzej Nowakowski
13.25  Egzekwowanie praw rodziców wobec instytucji i osób
demoralizujących dzieci i młodzież  – mec. dr Olgierd Pankiewicz
13.50   Przeszkody w polskim systemie prawnym dla ochrony młodych – dr Joanna Banasiuk
14.15   Najpilniejsze zadania Państwa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży w świetle Narodowego Programu Trzeźwości – ks dr hab. Piotr Kulbacki
14.40   Dyskusja, pytania do prelegentów.
14.50   Podsumowanie i zakończenie konferencji