Powiadomienia

Multimedia

Jubilejná pút' Kruciáty oslobodenia človeka

2.a 3. december 2000

 

Sobota: 9.30 – poboz'nost' fatimskej soboty so sv. omt'ou v jubilejnom chráme na Mariánskej Hore v Levoči (odporúčaná účast')

13.00 – Prezentácia účastníkov – Kláz'tor minoritov Levoča, Kot'ická 2

14.00 - Predstavenie účastníkov po skupinách podža farností

O úvodná katechéza: Abstinujem – prečo? - vdp. Ladislav Vrábel

15.00 –Hodina Boz'ieho Milosrdenstva – p. ThLic. Lucián Bogucki OFMConv

15.30 - Káva, čaj

16.00 - Panelová diskusia :

O abstinencia na Slovensku v minulosti - vdp. ThLic. Peter Sedlák

O abstinencia na Slovensku dnes – v.p. Juraj Mariáni

O pastorácia triezvosti - vdp. Ján Flajz'ík

O jubileum Krucjáty v Požsku a na Slovensku

O spoločenský rozmer abstinencie - MUDr. Jiří Bezecný

19.00 – Čas na večeru

20.00 - Liturgická poboz'nost' – mystérium znakov Kruciáty – vdp. ThLic. Jozef Heske)

O adorácia pred vyloz'enou Sviatost'ou Oltárnou

 

Nedeža: – Raňajky:vo vlastnej réz'ii

8.00 – Ranné chvály

8.30 - Kríz'ová cesta Kruciáty so svedectvami

11.00 – Sv. Omt'a – minoritský kostol

 

Záver: predpokladaný čas ukončenia 12.15