Spotkanie 3. Niezwyciężona Obecność

WIDZIEĆ

  • Jakie zabezpieczenia lub wsparcie mogę zaproponować zmagającym się w walce o swoją wolność i godność?

  • W jakich sytuacjach czuję się zniechęcony, osłabiony, czy zmęczony w swoich działaniach w ramach diakonii wyzwolenia?

OCENIĆ

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość». I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż takiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej». «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie. (Za 2, 5-9. 14-15a)

Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. (…) Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi (…) Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami» (Wj 13, 22; 14, 22-24)

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać» (Jr 1, 18-19)

Drodzy, jestem przekonany, że Bóg otacza ludzi Krucjaty „murem ognistym”, jest z wami w walce o trzeźwość, o wolność wewnętrzną, aby ostatecznie Nowa Jerozolima – Kościół wypełnił się ludźmi wolnymi, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1)! (Kazanie Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca wygłoszone w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 r. w Katowicach)

DZIAŁAĆ

  • Powierzę się na nowo Temu, który jest moim jedynym zabezpieczeniem

  • Porozmawiam z osobą zmagającą się z trudnościami / zniewoleniami / poczuciem własnej wartości wskazując na Tego, którego obecność jest ochroną wobec każdego zagrożenia

  • Jako diakonia odnowimy w sobie świadomość Bożej obecności we wszystkich naszych działaniach przez wspólną, godzinną adorację Najświętszego Sakramentu