Powiadomienia

Multimedia

Spotkanie 1. Dziedzictwo Krucjaty

Program formacyjny 2017/2018

Pierwsze trzy spotkania programu formacyjnego na rok 2017/2018 będą w formie Ewangelicznej Rewizji Życia nawiązywać do kazania arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca wygłoszonego w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 w Katowicach.

Spotkanie 1. Dziedzictwo Krucjaty

WIDZIEĆ

  • Co osobiście otrzymałem od Boga dzięki uczestnictwie w Krucjacie?

  • Jak Krucjata wpłynęła na moje otoczenie, moją ojczyznę od kiedy jestem w Krucjacie iod czasu kiedy Krucjata powstała?

  • Czy doceniam te owoce? Czy dziękuję za nie Bogu? Czy jestem wdzięczny za osobę od której dowiedziałem się o Krucjacie? Czy dziękuję za osoby, które aktywnie angażują się w propagowanie Krucjaty?

OCENIĆ

Kazanie Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca wygłoszone w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 w Katowicach

W podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Blachnicki napisał: „[Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym nr 24] mówi, «iż człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego». Odkrycie prawdy, że przez bezinteresowny dar z siebie człowiek staje się prawdziwie wolny, ukazuje nam drogę do wolności (…) Jest to droga krzyża Chrystusowego. (…) Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary z miłości, jest bowiem ostatecznie jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych” (rozdział III, punkt 7).

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od wielu lat ma wpływ na odnowę duchową i moralną naszego społeczeństwa i narodu, poprzez modlitwę o wolność i trzeźwość, post – ofiarę własnej abstynencji, jałmużnę wyrażającą się w przebaczeniu ludziom uzależnionym krzywd, które nam zadali, stawiając jednak winowajcom jasne i czytelne granice.

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest inicjatywą wkomponowaną w działania Kościoła w Polsce i poza jej granicami – bez Krucjaty Kościół byłby uboższy o to skuteczne narzędzie duszpasterskiego oddziaływania.

2. Bóg przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka wyzwala też od wszelkiego lęku, abyśmy byli gotowi stawać w Prawdzie o nas samych, o naszych relacjach z Bogiem i ludźmi. Ks. Blachnicki w podręczniku Krucjaty wyjaśniał: „Wolność w najgłębszej swej istocie nie jest całkowitą niezależnością, lecz dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy” (rozdział III, punkt 4).

Dlatego działanie Krucjaty ma również charakter głęboko edukacyjny. Uczy dojrzałych postaw, brania odpowiedzialności za siebie, innych ludzi, Kościół i Ojczyznę. Członkowie i kandydaci tego dzieła sami dają przykład kreatywnego życia w abstynencji innym ludziom, przepracowują swoje emocje i trudne życiowe sytuacje, korzystając z Bożej i ludzkiej pomocy. Przez to mogą tworzyć szczęśliwsze rodziny, środowiska kultury trzeźwości i abstynencji. Tworzą zdrowe wspólnoty rówieśnicze, które chronią ludzi od subkultur i uciekania przed problemami życiowymi w alkohol czy inne używki i uzależniające zachowania.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest obecna w naszych diecezjach, parafiach, miejscach pracy, uczelniach, szkołach, rodzinach. Duszpasterze trzeźwości, apostołowie trzeźwości mogą zaprosić osoby z Krucjaty do współpracy, docierając do konkretnych grup, mając w nich prawdziwych świadków wolności człowieka i ludzi rozumiejących dobrowolną abstynencję jako dar zarówno dla nich samych, jak i dla ich otoczenia.

DZIAŁAĆ

  • W jaki sposób owocuje Krucjata?

  • Napiszę list wdzięczności-świadectwo do Stanicy nr 1.

  • Zorganizuje w swojej parafii / wspólnocie modlitwę dziękczynną za dzieło i owoce Krucjaty.

  • Opowiem przynajmniej jednej nowej osobie o tym co Bóg dał mi przez Krucjatę

17.11 - 19.11
Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbędą się Międzybrodziu Żywieckim.

27.10 - 29.10
Zostań Ambasadorem Kampanii "MASZ WPŁYW - WYBIERZ MARZENIA, NIE RYZYKO!"

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii opracowujemy materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski.