Powiadomienia

Multimedia

Śladami Założyciela Krucjaty

Homilia podczas mszy św. w kościele św. Maksymiliana

Powiedzieć Bogu "tak." Dzisiaj liturgia Kościoła aktualizuje wydarzenie, które miało miejsce dziewięć miesięcy przed Narodzeniem Pana Jezusa. Obchodzimy pamiątkę nazaretańskiego spotkania – Wysłannika Bożego z Maryją. Archanioł Gabriel jest zwiastunem dobrej nowiny – będziesz Matką, z Ducha Świętego pocznie się w Twoim łonie nowe życie – życie Boga-Człowieka. W dniu dzisiejszym przenosimy się myślą do tego niezwykłego dialogu w nazaretańskim domku, dialogu, który stał się tak istotny dla ocalenia ludzkości. Świętujemy dar nowego życia, życia Syna Bożego.

Równocześnie spotykamy się dziś w miejscu pogardy dla wszelkiego życia. Pogardy systemowej, mającej zniszczyć i zdeprawować człowieka, poniżyć jego godność. Ale zarazem miejscu, w którym rozbłysło wiele pereł człowieczeństwa. Po ludzku nie można zrozumieć, jak w tym strasznym miejscu mogła rozwinąć się najgłębsza prawda o człowieku. Prawda, której nie może pojąć natura ludzka, prawda, którą rozświetla tylko tajemnica Krzyża.

Przed nami postać św. Maksymiliana – pierwszy wyniesiony na ołtarze spośród bohaterów oświęcimskich. Oddał życie za rodzinę, aby ojciec mógł do niej wrócić. Z tym świętym jest ściśle związana jeszcze jedna postać więźnia oświęcimskiego.

To Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, kandydat na ołtarze, jeden z pierwszych więźniów Oświęcimia – nr 1201. Przeżył on w obozie 14 miesięcy, nim jako podoficer został postawiony przed sądem III Rzeszy w Katowicach i skazany na śmierć. Oczekiwał przez 3 miesiące na wykonanie wyroku śmierci. Cela śmierci katowickiego więzienia stała się dla niego miejscem osobistego spotkania z Jezusem, całkowitego oddania mu swego życia, a także postanowienia zostania kapłanem – o ile przeżyje. Przez Opatrzność Bożą został cudownie ocalony.

Nauczycielką na jego drodze całkowitego pójścia za Jezusem Chrystusem, Wcielonym Słowem Bożym stała się Maryja. To Ona, w dzisiejszej Ewangelii uczy nas, jak zawierzyć Bogu całkowicie, gdy po ludzku wydaje się to niemożliwe, jak mówić Bogu TAK, jak stać się dobrowolnym narzędziem planów Bożych. Sługa Boży wielokrotnie w swym życiu wracał do wydarzeń Oświęcimia, szczególnie w kontekście późniejszego więźnia – św. Maksymiliana. W latach pięćdziesiątych Sługa Boży ks. Franciszek szukał schronienia w Niepokalanowie. Tam wyruszył tropem św. Maksymiliana – całkowitego oddania Niepokalanej. Św. Maksymilian stał się mu tak bliski, że chciał zakładać Niepokalanów śląski: miejsce modlitwy i intensywnego apostolstwa. Okazja tak nadarzyła się niebawem, gdy organizował Krucjatę Wstrzmięźliwości, realizująca ideały walki o trzeźwość i czystość w uciemiężonym okupacja hitlerowską i stalinowską narodzie polskim. Centrala Krucjaty Wstrzmięźliwości w Katowicach stała się miejscem intensywnej posługi modlitwy i apostolstwa.

Jakie były bezpośrednie inspiracje powstania Krucjaty Wstrzemięźliwości? W roku bieżącym obchodzimy 50 lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, więziony przez reżim stalinowski przygotowywał naród do obchodów Millennium Chrztu Polski. Gdy jeszcze przebywał internowany w Komańczy napisał tekst ślubów jasnogórskich. Pod jego fizyczną nieobecność, naród Polski reprezentowany zarówno przez Episkopat jak i milionową rzeszę wiernych, złożył Jasnogórskie Śluby w dniu 26 sierpnia 1956 roku. Śluby te nawiązywały do ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej w dniu 1 kwietnia 1656 roku, podczas ucieczki przed potopem szwedzkim. Wówczas król Rzeczpospolitej Obojga Narodów obrał Maryję za Królową Korony Polskiej i ślubował odrodzenie moralne oraz usunięcie niesprawiedliwości społecznej. Ponieważ nie udało mu się wypełnić obietnic i dokonać reformy państwa - abdykował. W 1956 roku naród Polski, w obliczu nowego potopu ślubował naprawę życia moralnego narodu: obronę życia nienarodzonych, oraz walkę z pijaństwem i rozwiązłością.

Szczególną formę realizacji tych ślubowań podjął były więzień Oświęcimia, wierny uczeń Maryi, który z Apostolatu Czystości i Apostolatu trzeźwości zorganizował w 1957 roku maryjny ruch odrodzenia moralnego - Krucjatę Wstrzemięźliwości. Skuteczność tej pierwszej Krucjaty objawiła się wielkim poruszeniem serc Polaków, podejmujących ślubowania abstynenckie w ramach Wielkiej Nowenny i praktyczną realizację życia bez alkoholu, łącznie z propagowaniem wesel bez alkoholu.

Wizja trzeźwego Narodu musiała przerazić mocodawców systemu totalitarnego i dlatego Centrala Krucjaty została rozbita w 1960, a ks. Blachnicki, który rozesłał pisma protestacyjne wkrótce trafił do więzienia. Na tej samej sali sądowej, gdzie w 1942 roku Niemcy skazali go na karę śmierci za organizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantowi, sądzono go w 1961 roku za obronę narodu przed zepsuciem moralnym.

Tu w Oświęcimiu znajdują się zatem korzenie całej działalności apostolskiej ks. Franciszka Blachnickiego, łącznie z proklamowaną w 1979 roku Krucjatą Wyzwolenia Człowieka zwaną przez niego Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. To tu, w Oświęcimiu, w przeddzień jej uroczystej proklamacji Jan Paweł II wpisywał na kartach pierwszej księgi Krucjaty – Księgi Czynów Wyzwolenia swe błogosławieństwo dla wszystkich członków KWC – tych którzy zadeklarowali służbę swoim braciom i siostrom przez dobrowolną rezygnację z picia alkoholu, kupowania go i częstowania nim oraz przez modlitwę. Święty Maksymilian, dla ocalenia rodziny obcego mu współwięźnia oddał życie; my w Krucjacie, dla ocalenia polskich rodzin, oddajemy tylko zwyczaj picia alkoholu.

- Powiedzieć Bogu, Jego wysłannikowi TAK!

- Gdy człowiek, czy jego bliscy znajdą się w sytuacji po ludzku rzecz biorąc, bez wyjścia, z problemem, z którym nie mogą sobie w żaden sposób poradzić - wtedy trzeba odczytać raz jeszcze dzisiejszą Ewangelię – u Boga nie ma nic niemożliwego!

- Bogu powierzyć swe życie, swą beznadzieję, swą chorobę i swe grzechy, aby stać się człowiekiem wolnym!

- Być solidarnym z braćmi braci i siostrami, którzy o własnych siłach już powstać nie mogą!

Oto zadania, które stawia przed nami dzisiejsza uroczystość obchodzona w tym miejscu.

ks. dr Piotr Kulbacki, Oświęcimska Droga Krzyżowa Trzeźwości 25 III 2006 roku
 

10.04 - 10.05
Świętość nasza codzienna

KWC ze Słowacji zaprasza na rekolekcje formacyjne pt. Świętość nasza codzienna”, które odbędą się w dniach 10-12.05.2019r. w domu rekolekcyjnym w Smižanach.