„Rodzina – świadkiem wiary i trzeźwości”. Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Murafy na Podolu

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez ojca-moderatora Pawła Rossę wszystkich pielgrzymów na placu przed kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Część pątników miała do pokonania prawie 500 kilometrów. Do Murafy przybyli goście z Iwano-Frankowska, Kijowa, Nowograda-Wołyńskiego, Żytomierza, Berdyczowa, Chmielnickiego, Baru, Szargoroda i innych miejscowości. Ojciec Paweł życzył im z wiarą przeżyć to wydarzenie i wyprosić dla swoich bliźnich łaskę wyzwolenia.
Tematyczną konferencję pod tytułem „Rodzina – świadkiem wiary i trzeźwości” poprowadziła rodzina Alika Paciory – ojca sześciorga dzieci. Z własnego doświadczenia on wie, że posłannictwo, które Pan Bóg powierzył rodzinie, wymaga ogromnej odpowiedzialności. Nie wystarczy już żyć dla samego siebie, ta odpowiedzialność leży na rodzicach nie tylko za pokarm codzienny, ale także i za rozwój duchowy ich podopiecznych.
Dalej siostra Barbara Sitek opowiedziała o działalności Krucjaty w diecezji kamieniecko-podolskiej oraz o planach na najbliższą przyszłość.
O godzinie 15.00 uczestnicy pielgrzymki wraz z ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej biskupem Leonem Dubrawskim rozpoczęli Drogę Krzyżową, odmawiając na początku Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po każdej kolejnej części pielgrzymi dawali świadectwa tego, co Bóg uczynił w ich życiu i jak z Bożą pomocą zostały pokonane uzależnienia samych uczestników lub ich bliskich.
Po kolacji odbył się pokaz filmu „Cristiada”. Przez całą noc trwała adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą.
Pielgrzymka skończyła się następnego dnia.

Na podstawie informacji CREDO, opracowanie Irena Rudnicka, bwp

Źródło:

http://www.wizyt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:rodzina-wiadkiem-wiary-i-trzewoci-pielgrzymka-krucjaty-wyzwolenia-czowieka-do-murafy-na-podolu&catid=110:obwod-winnicki&Itemid=70