Powiadomienia

Multimedia

Pút' Kruciáty oslobodenia človeka

2. – 6. júl 2003

Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča

Úmysel: Za triezvost' slovenského národa a zadosučinenie za hriechy opilstva

Za pot'ehnanie diela Kruciáty Svätým Otcom na Slovensku

Trasa: Stará źubovňa – Mariánska Hora Levoča

2. júl 2003 streda: zraz účastníkov

do 10,00 pri hlavnom kostole v Starej źubovni

11,00 – svätá omt'a Kruciáty so svedectvami

12.30 – odchod po trase:

Stará źubovňa – Podolínec (nocžah)

18,00 – príchod do Podolínca

18,30 - svätá omt'a Kruciáty so svedectvami

20,00 – večerný program – besedy

21,30 – vet'pery a večierka

3. júl 2003 tvrtok: 7,00 – budíček

7,30 – ranné chvály a svätá omt'a Kruciáty

9,00 – pokračovanie púte – smer t'akovce

12,00 – 13,30 misia Kruciáty v Spit'skej Belej

18,00 – príchod do T'akoviec (nocžah)

18,30 – svätá omt'a Kruciáty so svedectvami

20,00 – večerný program – besedy

21,30 – vet'pery a večierka

4. júl 2003 piatok: 7,00 – budíček

7,30 – ranné chvály a svätá omt'a Kruciáty

9,00 – odchod na Mariánsku horu

15,00 – príchod na Mariánsku Horu

5. – 6. júl 2003 sobota a nedeža – účast' na programe Mariánskej púte

24.01 - 27.01
ORDW w Suchcicach

Serdecznie zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia, która odbędzie się w Suchcicach k/Czerwina d. łomżyńska w dniach od 24-27 stycznia 2018 roku.

26.01 - 30.01
ORDW w Bystrej k/Bielska Białej

Serdecznie zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia, która odbędzie się w Bystrej /k Bielska Białej w dniach 26-30 stycznia 2018r. Zapisy i wszelkie informacje na stronie cz.oaza.pl oraz u Ani Malinowskiej tel. 728814923. ORDW jest dla osób przynajmniej po rekolekcjach ewangelizacyjnych.