Powiadomienia

Multimedia

Modlitwa o trzeźwość Narodu

Kalisz 2019

 

W kaliskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła od 28 lat członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka trwają na stałej modlitwie (zawsze 8 dnia miesiąca) w intencji wyzwolenia z nałogów osobistych  i społecznych. Uczestniczą w nich również parafianie, którzy składają intencje do puszki by zawierzyć je Bogu przez Królową Pokoju i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Również w parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu każdego miesiąca wspólnota KWC modli się animując jedną z tajemnic Różańca fatimskiego.

W naszej diecezji takich stałych miejsc modlitwy o wyzwolenie jest 12. Są to kościoły w Ostrowie Wlkp.- Św. Pawła i Św. Antoniego, , w Kobylinie - Św. Bp. Stanisława, w Byczynie – Św. Trójcy, , Cieszęcinie – Sanktuarium Św. Wojciecha, w Kaliszu- Św. Piotra i Pawła , w Polanowicach - parafia Najświętszej Marii Panny, w Dziadowej Kłodzie- kościół N.P.N.M.P., w Sycowie- kościół M.B. Częstochowskiej , w Mikorzynie- w Sanktuarium Św. Idziego, w Nowych Skalmierzycach – Bożego Ciała. Członkowie KWC zawsze załączają modlitwy o trzeźwość w rodzinach do miejscowych nabożeństw. Dlatego nie mogło zabraknąć tej modlitwy w 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Polskiego. Do modlitwy i postu o trzeźwość zachęca co roku Episkopat Polski oraz ks. Bp. T. Bronakowski.

Każdego dnia płynęła modlitwa osobista i wspólnotowa wraz z kapłanami posługującymi w danej parafii

1.  Kalisz – Św. Apostołów Piotra i Pawła

Na każdej Mszy Świętej przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka , Domowego Kościoła, Rady Parafialnej, Apostolatu Maryjnego i Koła Żywego Różańca były czytane lekcje i modlitwa wiernych. Kapłani z wiernymi przed błogosławieństwem modlili się modlitwą do Jasnogórskiej Jutrzenki wolności o wyzwoleniu z lęku, zakłamania, egoizmu. Poniedziałek, wtorek i czwartek Matki z Kół Żywego Różańca podjęły intencje i rozważania modlitwy różańcowej. Niedziela i Środa Popielcowa – Apostolat Maryjny prowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Piątek- Droga Krzyżowa z rozważaniami, o wolności, o lęku, o pomocy Boga. Po każdej Mszy Świętej była wystawiana na stoliku Parafialna Księga Trzeźwości , była możliwość rozmowy z osobami dyżurującymi. Rozdawany był cytat z fragmentem Słowa Bożego.

2.  Kalisz- Św. Matki Teresy z Kalkuty- Droga Krzyżowa

3.  Ostrów Wlkp. - Św. Antoniego Poniedziałek, wtorek i piątek w czasie Mszy Świętej KWC –czytanie lekcji i modlitwy wiernych.

Piątek – rozważania Drogi Krzyżowej.

4.  Byczyna – Świętej Trójcy - Cały tydzień członkowie krucjaty brali czynny udział w mszy Świętej poprzez czytanie lekcji i modlitwy wiernych.

5.  Dziadowa Kłoda- Droga Krzyżowa

6.  Chełmce- Droga Krzyżowa

7.  Nowe Skalmierzyce - Bożego Ciała – Intencje w Nowennie i Koronce do Bożego Miłosierdzia.

8.  Kobylin - Św. Bp. Stanisława - Ksiądz proboszcz na każdej Mszy Świętej modlił się modlitwą wiernych sugerowaną przez Vademecum Trzeźwości.

9.  Cieszęcin – Sanktuarium Św. Wojciecha - Msza Święta , Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa.

10.         Polanowice – kazania, modlitwa wiernych , Droga Krzyżowa według Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości. Wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości.

W Sycowie, w kościele M.B. Częstochowskiej  w Wielkim Poście  - 13 marca 2019r. był  wykład na temat trzeźwości wygłoszony przez ks. E. Walę.  W Ostrowie Wlkp.- w kościele Św. Pawła wspólnota parafialna wraz ze wspólnotą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez pierwszy tydzień Wielkiego Postu na Mszach Świętych wieczornych modliła się o trzeźwość w rodzinach.

Członkowie krucjaty, którym modlitwa i post abstynencji alkoholowej są wpisane w charyzmat dziękują: kapłanom - ks. Proboszczom i ks. Wikariuszom za włączenie się ,przewodniczenie i wspieranie w tym dziele.

Szczególnie też dziękujemy Ks. Proboszczowi  St. Tofilowi – opiekunowi Ap. Maryjnego i Jego Wikariuszom: ks. Aleksandrowi Piekielnemu opiekunowi KWC, ks. Tomaszowi Jeżowi – opiekunowi Wspólnot Dorosłych, ks. Rafałowi  Hąci - opiekunowi Kół Różańcowych.

Wspólnota KWC z Byczyny dziękuje za przychylność i wsparcie ks. Proboszczowi Tadeuszowi Jaśkiewiczowi.

Wspólnota z Kobylina dziękuje ks. proboszczowi Janowi Gierze, że zawsze jest obecny w modlitwach krucjatowiczów.

Dziękujemy wspólnotom parafialnym za podejmowanie ochoczo modlitwy i postu.

Wspólne dzieło uczy nas bezinteresownej miłości, jedności i bliskości. Parafia staje się bliska. Wspólna modlitwa ludzi popłynęła do Boga. Ufamy, że On wysłucha i uczyni dobro. Naród to nie ktoś obcy. To nasi bracia i siostry często z bliskiego otoczenia, pogubieni i nie widzący dla siebie ratunku. Wiele osób podjęło dobrowolny post od napoi alkoholowych w intencji tych, którzy potrzebują tego wsparcia.

Za ten czas wspólnego trwania dziękujemy Bogu i Niepokalanej Matce Kościoła.

Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej

24.03 - 18.04