Powiadomienia

Multimedia

Miłość wymaga czystości - spotkanie z ks.Markiem Dziewieckim

ORDW w Wilnie

Zapraszamy członków KWC na ORDW w Wilnie w terminie 11-19 lipca 2020.