Powiadomienia

Multimedia

Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie?

Jak kształtować prawidłowe, wolne od uzależnień postawy wobec seksualności człowieka?

Konferencja dla młodych, rodziców, nauczycieli, wychowawców
8 czerwca 2013 r, Aula Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Czcigodni Księża, Siostry, Szanowni Państwo,

W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.

Gender - kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie - walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej z matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej (uznając ją jedynie za twór kulturowy). Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele, dzięki pozyskaniu licznych działaczy wśród znaczących osób: polityków, psychologów, prawników, artystów.

W grudniu 2012 roku Benedykt XVI nazwał ideologię gender o wiele większym zagrożeniem niż komunizm - gdyż wtedy społeczeństwa i narody miały świadomość zagrożenia - dzisiaj w większości tej świadomości nie ma. Cel, jaki gender chce osiągnąć - demontaż rodziny - wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży: wdrażanie programów deprawujących, uzależniających. Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształcą się aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną zmasowana akcję.

Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy te wspiera MEN i MZ.

Często szkoły, a nawet uczelnie, wysyłają edukatorom podziękowania nie mając świadomości, czego rzeczywiście dotyczyła ich działalność w ramach przeprowadzonych zajęć. Te podziękowania są wykorzystywane jako rekomendacje do dalszej działalności.

Wprowadzane przed edukatorów książki, rzekome „pomoce naukowe”, są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne Wydawnictwo Czarna Owca (Wielka Księga SiusiakówWielka Księga CipekDuża Księga Aborcji) są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych - PONTON,JASKÓŁKANAWIGATORFALOCHRON - w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami, przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.

Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych” jest wielką traumą dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną deprawacji młodego pokolenia. Przygotowane „podręczniki” uczą masturbacji jako pożądanej i powszechnie stosowanej (rzekomo 97% osób), uderzają w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany jako naga kobieta na krzyżu), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest tylko … bytem potencjalnym).

Jednym z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji seksualnej. Z całą pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponują.

 

Wychowanie ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważne. Każdy rodzic, nauczyciel i wychowawca powinien postawić sobie pytanie: Co jako osoba odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia robię w tym zakresie? Takim forum wymiany myśli będzie konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów:
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Program

9.30 - Słowo wprowadzające

10.00 - Wychowanie seksualne a teologia ciała - O. Mirosław PILŚNIAK

10.30 - Seks a płeć - o fenomenie ludzkiej seksualności - Małgorzata WALASZCZYK

11.00 - Wielowymiarowe ujęcie ludzkiej seksualności w praktyce NAPROTECHNOLOGY Thomasa Hilgersa - Irena GROCHOWSKA

11.30 - Czy wszystko wiemy o in vitro? Marzena ZAJĄCZKOWSKA

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – Wizja człowieka a koncepcje wychowania seksualnego - Ks. Marek DZIEWIECKI

13.15 - Edukacja seksualna typu A - Antoni ZIĘBA

14.00 - Skutki seksualizacji dzieci i młodzieży - Katarzyna STĘPKOWSKA

14.30 – 15.15 – przerwa obiadowa

15.15 - Rozmowy z dziećmi o seksualności – Paweł KRÓL

15.45 - Młodzież na rozdrożu - czyli o kształtowaniu charakteru i praktycznych umiejętnościach życiowych - Katarzyna KRAWCZYK

16.15 - Archipelag Skarbów - jak odkrywać prawdę o ludzkiej seksualności – Edyta PIOTROWSKA, Przemysław CHOJNACKI

17.30 – Czego nie wiedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy o działalności edukatorów seksualnych (PONTON)? Czy to edukacja czy seksualizacja dzieci i młodzieży? Wprowadzenie do dyskusji - Maria RYŚ

19.15 Koncert: Z „pokolenia orłów” jesteśmy
E. Siedlecka – sopran, A. Cypryk – skrzypce, P. Rachoń - akompaniament

08.06

Rekolekcje ORDW last minute 2020

Zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia pod Częstochową. Uwaga! Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest zaraźliwa jak wirus, ale warto się zarażać tą bezpieczną Nową Kulturą :)