Powiadomienia

Multimedia

KWC w diecezji toruńskiej

Msza święta w pierwszą sobotę miesiąca w intencjach KWC odprawia ks Wacław Dokurno w jednej z parafii diec. toruńskiej.

Projekt NOWAKULTURA

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje w 2019 r. projekt #NOWAKULTURA - Rodzina Nowej Kultury. Projekt ten współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.