Dzień Wspólnoty KWC

12 października 2013 roku w Domu Moria w Łukowie odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Rozpoczęliśmy go Jutrznią  o godzinie 10 rano w miejscowej kaplicy.  Tematem formacyjnym diakonii KWC na rok 2013/2014 jest aspekt modlitwy we wspólnocie. Wcześniej, w domu zapoznaliśmy się z trzema tekstami formacyjnymi przygotowanymi na wrzesień- listopad 2013 roku, co ułatwiło pracę nad tematem.   Konferencję o roli modlitwy, a szczególnie modlitwy wspólnotowej, popartą przykładami z pracy duszpasterskiej  wygłosił ks. Józef Sobotka, moderator diecezjalny KWC.
Podczas pracy w grupach dzieliliśmy się świadectwami zawierzenia Bogu oraz zastanawialiśmy się, jakie dziedziny życia jest nam najtrudniej Bogu oddawać. Uczestnicy odbytej 28 września 2013 roku Ogólnopolskiej Pielgrzymki KWC do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie dzielili się przeżyciami  z Drogi Krzyżowej i spotkania z błogosławionym Janem Pawłem II  w jego relikwiach, nawiedzenia Jasnej Góry i Sanktuarium Błogosławionego Honorata Koźmińskiego (naszego rodaka zaangażowanego w walkę o trzeźwość) w Nowym Mieście nad Pilicą. Po świadectwach uczestników Pielgrzymki KWC zapadła decyzja, by dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II uczcić pielgrzymką do Krakowa.
Po południu ok. godziny 14 w Domu Moria rozpoczął się Dzień Wspólnoty Rejonu Łukowskiego Domowego Kościoła. Zapoczątkował go wspólny integracyjny taniec, który brawurowo poprowadzili Adrianna i Dariusz Szychtowie, łukowska para rejonowa DK. Wspólna Eucharystia w kaplicy Sióstr Nazaretanek sprawowana przez ks. Marka Andrzejuka, moderatora diecezjalnego Ruchu Światło- Życie  była ostatnim punktem programu spotkania KWC. W procesji z darami były niesione deklaracje osób przystępujących do KWC.
Ponieważ w tym samym czasie, w niektórych rejonach odbywały rejonowe dni wspólnoty Domowego Kościoła i inne uroczystości kościelne, było nas mniej niż zazwyczaj. Następny Dzień Skupienia KWC przewidziany jest w połowie stycznia 2014 roku. Dokładniejsze informacje o tym spotkaniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie, ale już dziś, w imieniu Diecezjalnej Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zapraszamy na nie wszystkich zatroskanych o trzeźwość i wyzwolenie z nałogów naszego Narodu.  Nie lękajcie się!

Szczęść Boże.

K. i R. Jastrzębscy