Powiadomienia

Multimedia

Droga Krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

relacja

3 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu odbyła się w Lublinie Droga Krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Uczestnicy pod przewodnictwem diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie księdza Marka Urbana wyruszyli o godzinie 17.00 z placu katedralnego pragnąc rozważać mękę Chrystusa. Śpiewy i rozważania przygotowała i poprowadziła Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Miały one charakter szczególny, gdyż pomagały odkrywać istotę bycia prawdziwym chrześcijaninem, zachęcały do stawania się apostołem wyzwolenia w swoim środowisku. Po kilku stacjach były też świadectwa członków Krucjaty, które jeszcze bardziej uświadomiły zebranym potrzebę podjęcia dzieła KWC.Szczególnie słowa "czy miłujesz mnie więcej?" pozwoliły uświadomić sobie tę prawdę.Po zakończeniu Drogi Krzyżowej osoby pragnące włączyć się w dzieło KWC mogły wziąć deklaracje a następnie złożyć je na oltarzu podczas Eucharystii.

Marta Piórek