Powiadomienia

Multimedia

Do Członków i Kandydatów KWC

Marzec 2019

 

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

 

            Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC - 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary,grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w drugą z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się o nawrócenie grzeszników.  Niech to będzie intencja naszej osobistej i wspólnotowej modlitwy wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jak i wszystkich, którym zbawienie innych leży na sercu.  Ten element duchowej strategii może Nam towarzyszyć nie tylko w pierwszą sobotę, ale przez cały miesiąc.

            Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy: „Kluczowym słowem fatimskiego orędzia jest „nawrócenie”. Nawrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem zwycięstwo. Celem walki nie jest zniszczenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez nawrócenie! Maryja mówi o nawróceniu Rosji. Z pewnością ma tu na mysli nie Rosję w sensie etnograficznym, ale cały ten system bezbożnego komunizmu, który tam znalazł swoja siedzibę.Chodzi wiec o nawrócenie tych wszystkich niewolników kłamstwa i żądzy władzy, którzy stworzyli cały ten system zniewalania ludów i nim kierują.          

           Tak rozumiane zwycięstwo, jako nawrócenie, jest celem Chrystusowego dzieła odkupienia. Taki ostateczny cel walki musimy mieć jasno w swojej świadomości!"(List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

            Niech tej moditwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci, którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.    

           Zachęcam też do włączenia się w modlitwę całego Kościoła w Polsce w 52 tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu od Niedzieli 3 marca do soboty 9 marca polecając szczególnie ludzi młodych Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

            Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kogresu i pielgzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

                                                         

                                                             W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

                                                                           Ks. Wojciech Ignasiak

 

01.03 - 31.03

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

Projekt NOWAKULTURA

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje w 2019 r. projekt #NOWAKULTURA - Rodzina Nowej Kultury. Projekt ten współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.