Ceremoniał

Ceremoniał uroczystego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i włączenie dzieci do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako kandydatów, złożenie przyrzeczeń lub ich odnowienie.

Uwagi wstępne

1. Uwaga! W Dziecięcej Krucjacie słowa „postanowienie” i „przyrzeczenie” mają tę samą moc znaczeniową.

2. Do uroczystości złożenia przyrzeczeń Krucjaty można dzieci przygotować na różne sposoby: poprzez katechezę, rekolekcje lub triduum. To przygotowanie może być włączone w katechezę dla dzieci pierwszokomunijnych, gdyż tematycznie jest ono zgodne z ogólnym programem katechizacji.

3. Uroczystość należy urządzić w ramach ogólnoparafialnego nabożeństwa dla dzieci, najlepiej połączonego z Eucharystią. Najodpowiedniejszym sposobem włączenia dzieci do Dziecięcej Krucjaty jest okres Pierwszej Komunii św. Można to zrobić w tym samym czasie, gdy wszystkie dzieci pierwszokomunijne składają obowiązkowe w Kościele katolickim zobowiązania abstynenckie. Odpowiednim okresem jest więc tzw. „tydzień biały”. Można też urządzić włączenie dzieci do Dziecięcej Krucjaty w pierwszą sobotę miesiąca. Będzie to zarazem rozpoczęcie dla dzieci okresu kandydackiego, w czasie którego trzeba odprawić indywidualnie lub grupowo nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.

4. Uroczystość złożenia pierwszych przyrzeczeń lub odnowienie, można urządzić na zakończenie wielkopostnych rekolekcji szkolnych lub przy odnowieniu w parafiach Ślubów Jasnogórskich w dniu 3 Maja, albo z okazji ważniejszych świąt Maryjnych.

Dzieci składające przyrzeczenia po raz pierwszy otrzymują Cudowne Medaliki.

Natomiast dzieci, którym skończył się okres kandydacki (odprawiły Pięć Pierwszych Sobót Miesiąca) otrzymują odznakę I stopnia. Na przykład dzieci pierwszokomunijne zostały włączone do Dziecięcej Krucjaty w maju, to po odprawieniu Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca mogą złożyć przyrzeczenia członkowskie i otrzymać odznakę I stopnia. Najczęściej praktykuje się to w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia.

Raz w roku urządza się odnowienie przyrzeczeń dla dzieci, które w poprzednich latach składały przyrzeczenia. Przy każdym odnawianiu przyrzeczeń dzieci otrzymują odznakę odpowiedniego stopnia. Są cztery stopnie odznak. Podczas przyrzeczenia po okresie kandydackim, dzieci powinny mieć uszyte stroje krucjatowe.

5. Przyjęcia przyrzeczeń może dokonać każdy kapłan w parafii.

6. Na uroczystość przyrzeczeń Dziecięcej Krucjaty, należy przygotować na tacce Cudowne Medaliki z tasiemką i odznaki Dziecięcej Krucjaty.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

1. Wezwania Ducha Świętego

Wszyscy śpiewają hymn: Przybądź Duchu Stworzycielu…

K.: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W.: I odnowisz oblicze ziemi.

K.: Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w Tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

By w sposób pełny i świadomy, poprzez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, szerzyć królestwo Chrystusowe, odnówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne:

K.: Pytam każdego z Was.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W.: Wierzę.

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W.: Amen.

3. Przyrzeczenie

Kapłan: Drogie Dzieci! Powzięłyście chwalebny zamiar wstąpienia w szeregi Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, aby na wzór dzieci fatimskich służyć Niepokalanej, poświęcić się Jej Sercu, odmawiając często różaniec i podejmując ofiary w intencji nawrócenia grzeszników. W sposób szczególny chcecie poprzez należenie do Dziecięcej Krucjaty wynagradzać Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi grzechy pijaństwa i grzechy przeciwko czystości.
Poświęćcie się całkowicie Sercu Niepokalanej Matki, aby do Niej należeć, gdyż Jej Serce będzie dla was schronieniem i drogą.

Dzieci odmawiają przyrzeczenie – modlitwę Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej:

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie.

Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę:

– odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

– podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników,

– ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca,

– nie używać alkoholu, papierosów i innych środków, które zniewalają i poniżają człowieka,

– swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności.

Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakiejś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej. Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

4. Poświęcenie Cudownych Medalików i odznak Dziecięcej Krucjaty

K.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.: Który stworzył niebo i ziemię.

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.: Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, pobłogosław medaliki, których wzór objawiła nam Twoja pokorna służebnica – Niepokalana, i spraw, abyśmy przez pobożne noszenie Cudownego Medalika doświadczali macierzyńskiej opieki Serca Matki Bożej i miłosierdzia Serca Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

5. Nakładanie medalików i przypinanie odznak.

Kapłan: Przyjmiecie za chwilę Cudowny Medalik (odznakę Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej). Niechaj Niepokalana zachowa w was tę dobrą wolę. Jesteście Jej dziećmi, Ona chroni każdego, kto poświęca się Jej Niepokalanemu Sercu i prowadzi do Serca Swego Syna, w którym są wszelkie skarby dla nas ukryte od założenia świata.

W czasie czynności nakładania Medalików lub przypinania śpiewa się maryjne pieśni. Kapłan podaje każdemu dziecku medalik lub odznakę do pocałowania, mówiąc:

Przyjmij ten medalik (odznakę). Niech Królowa Świata prowadzi cię do zwycięstwa.

Przyjmujący odpowiada: Amen!

6. Błogosławieństwo kapłańskie

K.: A teraz rozpocznijcie wierną i gorliwą służbę jako rycerze Krucjaty Niepokalanej. Do tej służby niech Niepokalana wyjedna Wam błogosławieństwo Boga Wszechmogącego.

Dzieci śpiewają Hymn Dziecięcej Krucjaty.

K.: Na wierną służbę i mężną walkę z mocami ciemności, pod przewodnictwem Niepokalanej – niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.

Amen.

Pieśń lub hymn Maryjny.

    Zapisz się do newslettera