Powiadomienia

Multimedia

53.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu - „ Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”

Od wielu lat członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w swoich rodzimych parafiach włączają się we wspólne wołanie do Boga przez Niepokalane Serce Maryi i patronów by pomogli ludziom wyzwalać się z nędzy alkoholizmu i uwikłania w grzechy niszczące człowieka i rodzinę w tym niewinne dzieci. Zachęcali do wspólnego błagania i czynnego udziału parafian. Wszystko odbywało się za zgodą Kapłanów- Księży Proboszczów. „Nie siłą nie mocą naszą lecz mocą Ducha Świętego” taki często był początek  modlitw różańcowych i Koronki do Bożego Miłosierdzia. We wspólnym dziele wzięło udział wiele parafii , tam gdzie są krucjatowicze:

 BYCZYNA- kościół Św. Trójcy – codzienne intencje modlitwy wiernych i rozważania Drogi Krzyżowej.

POLANOWICE – trzy kościoły- rozważania Drogi Krzyżowej, Nabożeństwo  o Ducha Pokuty, intencje modlitwy wiernych każdego dnia. Wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości z zachętą  do podejmowania postu abstynencji alkoholowej w intencji potrzebujących .

 CIESZĘCIN – Sanktuarium Św. Wojciecha – udział w codziennej Mszy Świętej i poprowadzenie rozważań w Drodze Krzyżowej, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 KOBYLIN- kościół Św. Stanisława Bp - różaniec w intencji trzeźwości rodzin.

OSTRZESZÓW -  kościół Św. Królowej Jadwigiwystawiona Parafialna Księga Trzeźwości by podejmowanie postu od alkoholu w intencji potrzebujących wsparcia było znakiem widzialnym  wobec wspólnoty. W homilii kapłan nawiązał do tej potrzeby modlitwy.

Dziadowa Kłoda - jedno z małżeństw będąc na wyjeździe w miejscowości Portsmouth ( Anglia), będąc w kościele na polskiej Mszy Świętej dali świadectwo swojego życia we wspólnocie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz rozdawali broszurki tematyczne i rozmawiali z ludźmi na ten trudny temat dążenia do Boga i podejmowaniu postu alkoholowego w intencji potrzebujących wsparcia duchowego.

OSTRÓW WLKP:

kościół Św. Pawła- codzienne intencje w modlitwie wiernych kościół Św. Antoniego – udział w liturgii słowa w czytaniach lekcji i próśb w modlitwie wiernych oraz prowadzenie rozważań na Drodze Krzyżowej.

 KALISZ:

- kościół Św. Matki Teresy z Kalkuty – rozważania Drogi Krzyżowej.

- kościół Św. App Piotra i Pawła- we wszystkich Mszach Świętych udział wszystkich wspólnot parafialnych w czytaniu lekcji i intencje modlitwy wiernych. Rozpowszechnianie wśród wiernych cytatów z Pisma Świętego i literatury o uzależnieniach od nikotyny, alkoholu, gier i gdzie uzyskać pomoc. Spotkanie z psychoterapeutą panią Krystyną Wolną zbudziło duże zainteresowanie i rozszerzenie świadomości w tematach oraz ,że wiele przyczyn naszych dorosłych zachowań (nawet  z podejmowaniem decyzji) ma korzenie w dzieciństwie , w domach rodzinnych. Wystawiona była Parafialna Księga Trzeźwości a przy niej dyżury członków i sympatyków Krucjaty  z możliwością porozmawiania. Księga z nazwiskami 45 osób na uroczystej Mszy Świętej kończącej ten czas  została zaniesiona w procesji z darami by Bóg pobłogosławił ich czyn odwagi. Każdego dnia była Modlitwa Różańcowa lub Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez Koła Żywego Różańca , Apostolat Maryjny I KWC,  w intencjach sugerowanych przez Episkopat Polski w książce „ Vedemekum Trzeźwości- Apostoł Trzeźwości”  rozsyłany do wszystkich diecezji w Polsce. Na każdej Mszy Świętej Kapłani z wiernymi modlili się „ Modlitwą do Niepokalanej Jutrzenki Wolności”. W piątek, członek KWC  wraz z kapłanem prowadzili  rozważania Drogi Krzyżowej.

 Wielu członków KWC modliło się w domu gdyż liczne obowiązki nie pozwalały na włączenie się. W naszej wspólnocie są 3 Róże Różańcowe gdzie każdego dnia płynie modlitwa w różnych intencjach ale zwłaszcza o wyzwolenie z tej ciężkiej choroby.

 Jak co roku okazuje się, że temat biedy alkoholowej jest często tematem niewygodnym wśród kapłanów i świeckim. Niektóre parafie wręcz nie były zainteresowane tą modlitwą gdy krucjatowicze o nią prosili. W imieniu diakonii wyzwolenia bardzo serdecznie dziękuję księżom proboszczom  i wikariuszom,  krucjatowiczom i wspólnotom parafialnym oraz panu Organiście za trud i za jedno wołanie w jedności o dar życia bycia człowiekiem wolnym i wyzwalającym się z różnych uzależnień i zbliżaniu się razem do Boga przez gorącą, szczerą modlitwę i post od alkoholu bo „wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego / 1 Kor 10,23-24/ . Dorota Kasprzak – członek KWC

 

Rekolekcje ORDW last minute 2020

Zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia pod Częstochową. Uwaga! Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest zaraźliwa jak wirus, ale warto się zarażać tą bezpieczną Nową Kulturą :)