Powiadomienia

Multimedia

53.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu - „ Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”

Od wielu lat członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w swoich rodzimych parafiach włączają się we wspólne wołanie do Boga przez Niepokalane Serce Maryi i patronów by pomogli ludziom wyzwalać się z nędzy alkoholizmu i uwikłania w grzechy niszczące człowieka i rodzinę w tym niewinne dzieci. Zachęcali do wspólnego błagania i czynnego udziału parafian. Wszystko odbywało się za zgodą Kapłanów- Księży Proboszczów. „Nie siłą nie mocą naszą lecz mocą Ducha Świętego” taki często był początek  modlitw różańcowych i Koronki do Bożego Miłosierdzia. We wspólnym dziele wzięło udział wiele parafii , tam gdzie są krucjatowicze:

 BYCZYNA- kościół Św. Trójcy – codzienne intencje modlitwy wiernych i rozważania Drogi Krzyżowej.

POLANOWICE – trzy kościoły- rozważania Drogi Krzyżowej, Nabożeństwo  o Ducha Pokuty, intencje modlitwy wiernych każdego dnia. Wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości z zachętą  do podejmowania postu abstynencji alkoholowej w intencji potrzebujących .

 CIESZĘCIN – Sanktuarium Św. Wojciecha – udział w codziennej Mszy Świętej i poprowadzenie rozważań w Drodze Krzyżowej, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 KOBYLIN- kościół Św. Stanisława Bp - różaniec w intencji trzeźwości rodzin.

OSTRZESZÓW -  kościół Św. Królowej Jadwigiwystawiona Parafialna Księga Trzeźwości by podejmowanie postu od alkoholu w intencji potrzebujących wsparcia było znakiem widzialnym  wobec wspólnoty. W homilii kapłan nawiązał do tej potrzeby modlitwy.

Dziadowa Kłoda - jedno z małżeństw będąc na wyjeździe w miejscowości Portsmouth ( Anglia), będąc w kościele na polskiej Mszy Świętej dali świadectwo swojego życia we wspólnocie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz rozdawali broszurki tematyczne i rozmawiali z ludźmi na ten trudny temat dążenia do Boga i podejmowaniu postu alkoholowego w intencji potrzebujących wsparcia duchowego.

OSTRÓW WLKP:

kościół Św. Pawła- codzienne intencje w modlitwie wiernych kościół Św. Antoniego – udział w liturgii słowa w czytaniach lekcji i próśb w modlitwie wiernych oraz prowadzenie rozważań na Drodze Krzyżowej.

 KALISZ:

- kościół Św. Matki Teresy z Kalkuty – rozważania Drogi Krzyżowej.

- kościół Św. App Piotra i Pawła- we wszystkich Mszach Świętych udział wszystkich wspólnot parafialnych w czytaniu lekcji i intencje modlitwy wiernych. Rozpowszechnianie wśród wiernych cytatów z Pisma Świętego i literatury o uzależnieniach od nikotyny, alkoholu, gier i gdzie uzyskać pomoc. Spotkanie z psychoterapeutą panią Krystyną Wolną zbudziło duże zainteresowanie i rozszerzenie świadomości w tematach oraz ,że wiele przyczyn naszych dorosłych zachowań (nawet  z podejmowaniem decyzji) ma korzenie w dzieciństwie , w domach rodzinnych. Wystawiona była Parafialna Księga Trzeźwości a przy niej dyżury członków i sympatyków Krucjaty  z możliwością porozmawiania. Księga z nazwiskami 45 osób na uroczystej Mszy Świętej kończącej ten czas  została zaniesiona w procesji z darami by Bóg pobłogosławił ich czyn odwagi. Każdego dnia była Modlitwa Różańcowa lub Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez Koła Żywego Różańca , Apostolat Maryjny I KWC,  w intencjach sugerowanych przez Episkopat Polski w książce „ Vedemekum Trzeźwości- Apostoł Trzeźwości”  rozsyłany do wszystkich diecezji w Polsce. Na każdej Mszy Świętej Kapłani z wiernymi modlili się „ Modlitwą do Niepokalanej Jutrzenki Wolności”. W piątek, członek KWC  wraz z kapłanem prowadzili  rozważania Drogi Krzyżowej.

 Wielu członków KWC modliło się w domu gdyż liczne obowiązki nie pozwalały na włączenie się. W naszej wspólnocie są 3 Róże Różańcowe gdzie każdego dnia płynie modlitwa w różnych intencjach ale zwłaszcza o wyzwolenie z tej ciężkiej choroby.

 Jak co roku okazuje się, że temat biedy alkoholowej jest często tematem niewygodnym wśród kapłanów i świeckim. Niektóre parafie wręcz nie były zainteresowane tą modlitwą gdy krucjatowicze o nią prosili. W imieniu diakonii wyzwolenia bardzo serdecznie dziękuję księżom proboszczom  i wikariuszom,  krucjatowiczom i wspólnotom parafialnym oraz panu Organiście za trud i za jedno wołanie w jedności o dar życia bycia człowiekiem wolnym i wyzwalającym się z różnych uzależnień i zbliżaniu się razem do Boga przez gorącą, szczerą modlitwę i post od alkoholu bo „wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego / 1 Kor 10,23-24/ . Dorota Kasprzak – członek KWC