Powiadomienia

Multimedia

4. Pielgrzymka KWC na Słowacji

Peśiu pút' Kruciáty oslobodenia človeka

1. – 3. júla 2005 na trase Stará źubovňa – Mariánska hora Levoča pri príleźitosti Mariánskej púte v Levoči.

 
Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča

Úmysel: Za triezvost' slovenských rodín

Trasa: Stará źubovňa – Mariánska Hora Levoča

1. júl 2005 piatok: zraz účastníkov

do 9,00 pri hlavnom kostole v Starej źubovni

9,00 – svätá omśa Kruciáty so svedectvami

10,15 – odchod po určenej trase:

Stará źubovňa – Podolínec – Spiśská Belá

17,30 – príchod do Spiśskej Belej

18,00 – svätá omśa a evanjelizačné stretnutie

v Lendaku, potom návrat do Spiśskej Belej

21,30 – veśpery a večierka

2. júl 2004 sobota: 6,30 – budíček

7,00 – ranné chvály a svätá omśa Kruciáty

8,00 – pokračovanie púte – v smere

źubica - Vlková – Mariánska Hora

18,00 – príchod na Mariánsku Horu

3. júl 2005 nedeža – účast' na hlavnom programe Mariánskej púte

24.01 - 27.01
ORDW w Suchcicach

Serdecznie zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia, która odbędzie się w Suchcicach k/Czerwina d. łomżyńska w dniach od 24-27 stycznia 2018 roku.

26.01 - 30.01
ORDW w Bystrej k/Bielska Białej

Serdecznie zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia, która odbędzie się w Bystrej /k Bielska Białej w dniach 26-30 stycznia 2018r. Zapisy i wszelkie informacje na stronie cz.oaza.pl oraz u Ani Malinowskiej tel. 728814923. ORDW jest dla osób przynajmniej po rekolekcjach ewangelizacyjnych.